NTN 7321BL1GD2 轴承

专业销售NTN 7321BL1GD2 轴承,摘要: NTN 轴承型号 7321BL1GD2产品重量 18.4 (lbs) / 8.346 (kg) 相关产品尺寸功能/选项尺寸英制公制说明代码描述Bore d O.D.D. Width B or W rs min r1s min Load center a da min db min Da max Db max ras max r1as max 4.1339 (in) 8.8583 (in) 1.9291 (in) 0.1181 (in) 0.0433 (in) 3.6811 (in) 4.6850 (in) 4.4094 (in) 8.3071 (in) 8.5827 (in) 0.0984 (in) 0.0394 (in) 105.000 (mm) 225.000 (mm) 49.000 (mm) 3.000 (mm) 1.100 (mm) 93.500 (mm) 119.000 (mm) 112.000 (mm) 211.000 (mm) 218.000 (mm) 2.500 (mm) 1.000 (mm) 系列 Contact Angle Cage Duplex Arrangement 73 B L1 GD2 73 Angular Contact 系列 Contact Angle 40 Machined brass cage Pair of universally mountable bearings Basic Load Ratings Limiting SpeedsStatic Dynamic43,500 (lbf) 45,500 (lbf) 194,000 (N) 202,000 (N) Oil Seals Grease3,800.00 (RPM) N/A 2,900.00 (RPM) 参考图纸常见型号为:in mm min max Contact lbf Angle 系列 尺寸 Load 产品 ,具体价格和库存的详细信息请直接联系我们。

SKF 7321BL1GD2

NTN 轴承型号 7321BL1GD2
产品重量 18.4 (lbs) / 8.346 (kg)

相关产品尺寸功能/选项
尺寸英制公制说明代码描述
Bore d
O.D.D.
Width B or W
rs min
r1s min
Load center a
da min
db min
Da max
Db max
ras max
r1as max
4.1339 (in)
8.8583 (in)
1.9291 (in)
0.1181 (in)
0.0433 (in)
3.6811 (in)
4.6850 (in)
4.4094 (in)
8.3071 (in)
8.5827 (in)
0.0984 (in)
0.0394 (in)
105.000 (mm)
225.000 (mm)
49.000 (mm)
3.000 (mm)
1.100 (mm)
93.500 (mm)
119.000 (mm)
112.000 (mm)
211.000 (mm)
218.000 (mm)
2.500 (mm)
1.000 (mm)
系列
Contact Angle
Cage
Duplex Arrangement
73
B
L1
GD2
73 Angular Contact 系列
Contact Angle 40
Machined brass cage
Pair of universally mountable bearings
Basic Load Ratings Limiting Speeds
Static
Dynamic
43,500 (lbf)
45,500 (lbf)
194,000 (N)
202,000 (N)
Oil
Seals
Grease
3,800.00 (RPM)
N/A
2,900.00 (RPM)
参考图纸
sdfa sdfa AELPFL201-008W3 26886 UCP205 UCP205 UCP205 SAFNR-7/8-R sdfa UCFS324 INA 滚针轴承 RNAO100X120X30 M1211DA UCP205 UCFS324

在线订单和技术咨询

沪ICP备05049355号