ASAHI 轴承

ASAHI旭精工株式会社成立于1928年,最初只生产轴承。1951年,是日本第一家开始生产连座轴承的厂家,也是目前日本 专业的带座外球面轴承生产厂家。从此以后,作为开拓者,该公司致力于连座轴承的标准化和质量标准的制定。1975年后,该公司又开始生 产其他新产品,如线性运动产品。Cucf208CE  UKP324H  bwc14  UCFX20  AMR25C468A  UCFC205  UC312  FBM8  UCP 204  Uct209wb  BPP5  UCPH209  UCC204  AMR25WA  BPP6  UKX08  AMR25C255A  AMJ76CN  AMJ25CL-UU  UCFS328  UCPA 206  AMR76C1033A  bsb40  在工业界,ASAHI轴承现在已经成为可信赖的品牌

  • 丝杠品牌 - NSK THK REXROTH SKF KSS KURODA KOYO NTN ISSOKU THOMSON TSUBAKI
  • 导轨滑块品牌 - NSK THK IKO REXROTH SKF INA CPC
  • 轴承品牌 - Timken INA FAG SKF NSK NTN IKO NACHI KOYO
  • 密封件品牌 - SKF TIMKEN
ASAHI轴承Cucp209CE  KH 205AE(SA205)  UCFS319  UCP 203  UC 213  UCT214  Uct207wb  UCX 10  FBF12  FDF14  bma6-124mn  bcd220,x  UCFL305  UCP 204  S-AMJ25E-UU  Cucf204CE  EP150VF  BTC25_x  dma7-128mn  UCC319  UCECH203HR4  Uct203wb  UP003  

公司促销型号

    UKP312H  UC202  KH 207AE(SA207)  dma14-138mn  UKF308  UCFS316  UG 207+ER  UC201-8  UCFC216  UCFS314  UCPX10  UCP212  qfb1150  UCFL207  AMR44C1033A  UFL 006  AMR44W  UKP212H  UCECH211  UKP205H  AMJ25C-UU  MUFL000  UKP213C  UCFC213  UCECH203HR4  Uct211wb  UKP320H  BPP1  AMR25  bse7-608  UCPH 210  H2311  Cucf204CE  UCFA202  UCP318  AMR44C468A  Uct204wb  UCP315  UFL 004  AMJ44C  UFL003  P208  UCP214  UC 208  QFE2200  Uct212wb  EP10VF  UKF320  UCC314  EP100PF  UCPA 206  UCFL205  UC 207-20  cdp445-110mnl  UCFS318  UCFK210  UC308-24  UCC316  bcd230,x  AMJ25E1-UU  

在线订单和技术咨询

沪ICP备05049355号